Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Školstvo

  5

   

   

  Tlačivo na darovanie  2 %  dane na rok 2017

   

   

  10

  10

   

   

  PRESUN KOMPETENCIÍ V REGIONÁLNOM ŠKOLSTVE

  Stanovisko ZMOS

   

  ZMOS a jeho členské mestá a obce rozhodnutím svojich najvyšších orgánov už niekoľkokrát zásadne odmietli akékoľvek zmeny v rozdelení pôsobnosti v oblasti regionálneho školstva.

   

  Návrh odborárov považuje ZMOS za zásadnú zmenu vo fungovaní celej verejnej správy.

   

  „ Tento návrh je v rozpore s princípom decentralizácie verejnej správy. Je to  návrh proti občanom Slovenska,  ktorí by stratili cez volených predstaviteľov vplyv na riadenie školstva na svojom území,“ hovorí podpredseda ZMOS Jozef Turčány a pokračuje „Je to návrh, ktorý nezlepší,  ale zhorší postavenie školstva v systéme verejnej správy a vráti stav do rokov 1998 - 2002, kedy školské zariadenia a základné školy bojovali o svoju existenciu. Tento návrh by podporil len pozíciu tých, ktorí za školstvo  nezodpovedajú, len v ňom pôsobia.“


  ZMOS považuje systém financovania originálnych pôsobností za dobre nastavený. Bude sa  aj naďalej snažiť o zvyšovanie objemu zdrojov do originálneho školstva a zasadzovať za odstránenie tých legislatívnych prekážok, ktoré umožňujú odoberať zdroje určené napr. pre  materské školy  prevádzkovateľmi rôznych  iných školských zariadení.

  ZMOS

     Aktuálne

  15.12.2017
  Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

  Fotogaléria

  PoČasie

  iMeteo.sk

  odkazy