Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Objednávky


 • Objednávky

 • Dátum:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  PopisInfo Dátum Súbor
  Prevoz stromu "Máj"Lesy Slovenskej republiky, š.p. 11.04.2019 .pdf
  Objednávka stromu "máj"Lesy Slovenskej republiky, s.p. 08.04.2019 .pdf
  Vyúčtovanie za rok 2018 - program Bythos dňa 28.3.2019LENART 02.04.2019 .pdf
  Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018Ing. Eva Ďuržová 26.03.2019 .pdf
  Prenájom pripojenia 3ks obecných kamier v objekte Pizzéria Soňa na rok 2019KO-OB Vladimír Kollár 22.03.2019 .pdf
  Polohopisné a výškopisné zameranie - domeranie ulíc Farská, Balovská, Žnatínska a Prievidzská. Ulice nezaradené v pôvodných projektoch na vybudovanie kanalizácie.Geomad s.r.o. 08.03.2019 .pdf
  Objednávka technického zabezpečenia a hudobnej produkcie na fašiangy 2019Fašiangy hudba Beťári 25.02.2019 .pdf
  Objednávka na údržbu a opravy obecného rozhlasu, verejného osvetlenia a bytoviek - KOVING na rok 2019Osvetlenie, rozhlas 18.01.2019 .pdf
  Objednávka plastové a plechoé smetiaky FerexSmetiaky 07.01.2019 .pdf
  Objednávka na posyp komunikácií na rok 2019 TS mesta PEPosyp 04.01.2019 .pdf
  Služby spojené s vodičom traktora, Jaroslav Sluka do 30.4.2019Traktor 04.01.2019 .pdf
  Objednávka právnických služieb pre obec ČereňanyObjednávka č.62 27.12.2018 .pdf
  Objednávka na plán obnovy verejnej kanalizácie a verejného vodovodu.Objednávka č.61 19.12.2018 .pdf
  Objednávka EKS k projektu Kompostáreň v obci Čereňany - verejné obstarávanie. Tendernet.s.r.o.Objednávka EKS 12.12.2018 .pdf
  Objednávka EKS k projektu Zberný dvor v obci Čereňany - verejné obstarávanie. Tendernet.s.r.o.Objednávka EKS 12.12.2018 .pdf
  Objednávame u Vás zameranie polohopisné a výškopisné ulíc Kamenná, Prievidzská, Krátka v sume 1 200,00 s DPH a inžiniersku činnosť refundácia nákladov za vyjadrenia a vytýčenie inžinierskych sietí od správcov sieti v sume 236,91 € s DPH. Fakturácia týchto činnosti bude vykonaná na základe dohody 1 200,00 € s DPH v mesiaci január 2019 a suma 236,91 € s DPH do konca roku 2018. Tieto práce sú potrebné pre vypracovanie projektovej dokumentácie na ulice ktoré nie sú zaradené vo výstavbe kanalizácie v obci Čereňany a bude treba do týchto ulíc nechať odbočky.obj. č. 60/2018 27.11.2018 .pdf
  Objednávame u Vás verejné obstarávanie podľa § 117 na obstaranie asfaltovania ulíc Športová, časť Pálenickej, Domovina a časť Močiarnej v cene podľa telefonického dohovoru 300,00 €obj. č. 59/2018 31.10.2018 .pdf
  Objednávame u Vás tovar podľa výberu a ponuky zo dňa 18.10.2018 na meno Števica Jozef Čereňany v celkovej sume 588,04 eur-na základe kúpnej zmluvy rozšírenie ul.Farskáobj. č. 58/2018 18.10.2018 .pdf
  Objednávame u Vás účinkovanie DuoSonet na akcii " Úcta k starším dňa 16.10.2018 a 17.10.2018" v dohodnutej sume 300,00 eur za jedno vystúpenie.obj. č. 57/2018 15.10.2018 .pdf
  Objednávame u Vás vytýčenie pozemku v k.ú. Čereňany parc.č. 1458/1 podľa geometrického plánu 48/2018 zo dňa 23.7.2018. Vytýčenie pozemku potrebujeme pre podpísanie zmluvy kvôli zámene pozemkov.obj. č. 56/2018 09.10.2018 .pdf
  Objednávame u Vás: Sal. tvar. H-30/50/25 - 40 ks Sal. tvar. H-25/50/24 - 140 ks Cement 325 R Cemmac 25 kg - 11 q Roxor 10 - hrebienk. - 60 bm Roxor 8 - hrebienk. - 180 bm Dovoz DAF, Iveco, výkladka hydr. rukou, paleta EURO 120/80 Stadreko obj. č. 53/2018 01.10.2018 .pdf
  Objednávame u Vás hudobnú produkciu v obci Čereňany v miestnom amfiteátri dňa 29. 9. 2018 na akciu Dni obce - opekanie býka podľa dohody v sume 500,00 eur.obj. č. 54/2018 01.10.2018 .pdf
  Objednávame u Vás zabetónovanie základu pod ohradu na ul. Farská pre 2 občanov podľa kúpnopredajnej zmluvy.obj. č. 55/2018 01.10.2018 .pdf
  Objednávame u Vás hudobnú produkciu v obci Čereňany v miestnom amfiteátri dňa 29. 9. 2018 na akciu Dni obce - opekanie býka podľa dohody v sume 600,00 eurobj. č. 51/2018 25.09.2018 .pdf
  Objednávame u Vás hudobnú produkciu v obci Čereňany v miestnom amfiteátri dňa 29. 09. 2018 na akciu Dni obce - opekanie býka podľa dohody v sume 550,00 eur.obj. č. 52/2018 25.09.2018 .pdf
  Objednávame u Vás vyhlásenie reklamného spotu pre program opekanie býka variant č. 1 podľa Vašej ponuky 14 spotov - 99,00 eur.obj. č. 50/2018 20.09.2018 .pdf
  Objednávame u Vás zhotovenie tabule + lamino 100 x 60 cm v počte 1 kus na nový bytový dom.obj. č. 49/2018 24.08.2018 .pdf
  Objednávame u Vás kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov, tl. skúšku hasiacich prístrojov a požiarnych hadícobj. č. 48/2018 01.08.2018 .pdf
  Objednávame u Vás vyčistenie žumpy, ktorá bola objavená pri výkopových prácach pri výstavbe nových obecných nájomných bytov v obci Čereňanyobj. č. 46/2018 23.07.2018 .pdf
  Objednávame u Vás tašky skladacie s erbom v počte 400 ks obj. č. 47/2018 23.07.2018 .pdf
  Objednávame u Vás tlač "Poštová poukážka na účet" pre obecné nájomné byty v obci Čereňany v množstve 500 ks.obj. č. 43/2018 18.07.2018 .pdf
  Objednávame u Vás vypracovanie reíznej správy na multifunkčné ihrisko v obci Čereňanyobj. č. 44/2018 18.07.2018 .pdf
  Objednávame u Vás pílenie guľatiny topoľa na fošne, ktoré budú použité na zhotovenie stolov do amfiteátra v obci Čereňany na kultúrne akcie v sume podľa dohody 180,00 eur.obj. č. 45/2018 18.07.2018 .pdf
  Objednávame u Vás tlač Čerenianskych novín č. 1/2018 v počte 750 ks.obj. č. 42/2018 02.07.2018 .pdf
  Objednávame u Vás polypropylénové jednoduché vrecia na plnenie pieskom v prípade povodní v počte 300 ks.obj. č. 41/2018 25.06.2018 .pdf
  Objednávame u Vás geometrický snímok multifunkčného ihriska ku kolaudácií a k zápisu do majetku obce Čereńany.obj. č. 39/2018 20.06.2018 .pdf
  Objednávame u Vás hudobné vystúpenie v miestnom amfiteátri v obci Čereńany na akciu guľášovačka na deň 23. 6. 2018 v dohodnutej sume 350,00 EUR.obj. č. 40/2018 20.06.2018 .pdf
  Objednávame u Vás geometrický plán parc. 1458 (rozšírenie miestnej komunikácie ul. Lipová) a parc.č. 148 v k.ú Čereňany (pre odkúpenie pozemku od p. Dudáša Ivana a Dudáš Ján do majetku obce Čereňany pre výstavbu kanalizácieobj. č. 38/2018 11.06.2018 .pdf
  Objednávame u Vás WinKons-inštalácia a úpravy programu pre rok 2017,spracovanie údajov pre vytvorenie konsolidovaných výkazov+cestovnéobj. č. 36/2018 29.05.2018 .pdf
  Objednávame u Vás vývoz odpadovej vody z ČOV-ONB a jeho spracovanie na ČOV Prievidzaobj. č. 37/2018 29.05.2018 .pdf
  Objednávame u Vás servis klimatizačných jednotiek 3 ks vonkajšie a 5 ks vnútorných v budove Obecného úradu Čereňany.obj. č. 34/2018 24.05.2018 .pdf
  Objednávame u Vás zhotovenie banera 11x0,6 m v počte 1 kus pre ŠK Čereňany a zhotovenie nálepiek na prelepenie banera v počte 1 kus na guľášovačkuobj. č. 35/2018 24.05.2018 .pdf
  Objednávame u Vás montáž strechy na prístrešky ihrisko 2 ks , demontaž a montáž odkvapového systému amfiteáter+ materiál z prieskumu trhu vysúťaženej ceny v sume 3284,00 eur.obj. č. 33/2018 22.05.2018 .pdf
  Objednávame u Vás dovoz štrku a piesku podľa potreby na rok 2018obj. č. 32/2018 14.05.2018 .pdf
  Objednávame u Vás práce : Montáž strechy a odkvapového systému na garáži pri Obecnom úrade a montáž odkvapového systému na ihrisku. - montáž strešnej krytiny garáž - montáž odkvapového systému garáž - montráž odkvapového systému ihrisko - montáž bočných záveterných lemoviek - ohýbavnie záveterných lemoviek Celková cena je na základe prieskumu trhu podľa najnižšej ponuky v sume 2 920,00 €obj. č. 29/2018 11.05.2018 .pdf
  Objednávame u Vás dovoz štrku a piesku na výstavbu multifunkčného ihriska v obci Čereňany v sume 2 883,00 eur.obj. č. 31/2018 11.05.2018 .pdf
  Objednávame u Vás videokroniku obce Čereńany na rok 2018obj. č. 30/2018 04.05.2018 .pdf
  Objednávame u Vás tovar podľa osobného výberu na kosačky, krovinorezy, klinové remene, silon, cievky, popruhy, vazelina, a iné.obj. č. 25/2018 20.04.2018 .pdf
  Objednávame u Vás výmenu bojlera v objekte bytového domu Čereńany byt. č. 713/4obj. č. 26/2018 20.04.2018 .pdf
  Objednávame u Vás výmenu ventilov na hlavnom prívode vody v objekte bytovky - byt č. 713/4obj. 27/2018 20.04.2018 .pdf

  Aktuálne

  15.12.2017
  Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

  Fotogaléria

  PoČasie


  odkazy