Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Zmluvy


 • Zmluvy

 • Dátum:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  PopisInfo Dátum Súbor
  Dodatok k zmluve Telekom viazanosč č. 5495119 Biznis LinkaDodatok k zmluve 18.01.2019 .pdf
  Zmluva s O2, telefón 0948611601 hasičská zbrojnicaZmluva O2 18.01.2019 .pdf
  Výpoveď zmluvy Telekom pevná linka 5495432 - športový klubVýpoveď zmluvy 16.01.2019 .pdf
  Výpoveď zmluvy Telekom pevná linka 5495371 - kultúrny dom - hasičská zbrojnicaVýpoveď zmluvy 16.01.2019 .pdf
  Dodatok k zmluve Telekom, mobilný internet športový klub, bonus Lenovo IdeaPad S130Dodatok k zmluve 16.01.2019 .pdf
  Dodatok k zmluve Telekom, predĺženie viazanosti mobilné číslo starostu, mobilný telefón Huawei Honor 10, hotovosť 19,00 Eur, mesačne 8,00 Eur.Dodatok k zmluve 09.01.2019 .pdf
  Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby "Bytový dom - 26 b.j. Čereňany" zmena stavbyvedúcehoDodatok č. 3 k Zmluve o dielo bytový dom 08.01.2019 .pdf
  Dodatok k zmluve o dieloTS Partizánske - vývoz separovaného odpadu, predĺženie platnosti.Dodatok k zmluve TS Partizánske 14.12.2018 .pdf
  Dohoda o ukončení zmluvy Z201818578_Z - kúpa technologického zariadenia Zberný dvorDohoda o ukončení zmluvy Supa 1 14.12.2018 .pdf
  Dohoda o ukončení zmluvy Z201818045_Z kúpa technologického vybavenia KompostáreňDohoda o ukončení zmluvy Supa 2 14.12.2018 .pdf
  Zmluva o dielo - verejné obstarávanie - prevencia kriminality Zmluva o dielo VO-prevencia kriminality 20.11.2018 .pdf
  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminalityZmluva dotácia - prevencia kriminality 20.11.2018 .pdf
  Dohoda č. 18/12/010/63 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneníDohoda č. 18/12/010/63 06.11.2018 .pdf
  Dohoda č. 18/12/012/28 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm.b) bod 4. resp. bod 5. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdziDohoda č. 18/12/012/28 06.11.2018 .pdf
  Zámenná zmluva medzi zmluvnými stranami Obec Čereňany a Ivan Laurinec a manželka Jana LaurincováZámenná zmluva - Obec Čereňany a manž.Laurincoví 16.10.2018 .pdf
  Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy bytový dom č. 785/1-spoločné priestory vchod 1Zmluva o pripojení zariadenia do distri sústavy 12.10.2018 .pdf
  Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy bytový dom spoločné priestory vchod 1AZmluva o pripojení zar. do distrib.sústavy 12.10.2018 .pdf
  Zmluva o spolupráci pri zabezpečení regionálnej prehliadky záujmovej činnosti seniorov a klubov dôchodcov Jeseň je darZmluva pri zabezpečení regionálnej prehliadky-Jese 12.10.2018 .pdf
  Kúpna zmluva Ivan Dudáš, Ján DudášKúpna zmluva 03.10.2018 .pdf
  Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50J zákona č. 5/2004 Z.z.Dohoda č. 18/12/50J/30 27.09.2018 .pdf
  Dodatok k zmluve č. 1/2018 k zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva TextilEcoDodatok k zmluve 18.09.2018 .pdf
  Kúpna zmluva - Anna SilnáKúpna zmluva - Anna Silná 05.09.2018 .pdf
  Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov - 26 BJ obec ČereňanyZmluva o dotácii 14.08.2018 .pdf
  Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti - 26 BJ obec ČereňanyZmluva o dotácii 14.08.2018 .pdf
  Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru "Bytový dom - 26 b. j. Čereňany"Mandátna zmluva stavebný dozor bytovky 02.08.2018 .pdf
  Oznámenie o priznaní podpory a úveru vo výške 870 710,- € a záložná zmluva ŠFRB č. 300/136/2018 k výstavbe nájomných bytov 26 BJ obec ČereňanyOznámenie o priznaní podpory a záložná zmluva 20.07.2018 .pdf .pdf
  Oznámenie o priznaní podpory a úveru vo výške 35 310,- € a záložná zmluva ŠFRB č. 300/138/2018 k výstavbe nájomných bytov - 26 BJ obec ČereňanyOznámenie o priznaní podpory a záložná zmluva 20.07.2018 .pdf .pdf
  Zmluva o úvere číslo 300/136/2018 - Bytový dom - 26 b.j. ČereňanyZmluva o úvere č. 300/136/2018-Bytový dom 26 b.j 20.07.2018 .pdf
  Zmluva o úvere ŠFRB č. 300/138/2018 - Bytový dom 26 b.j. ČereňanyZmluva o úvere č.300/138/2018-Bytový dom-26 b.j. 20.07.2018 .pdf
  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby "Bytový dom - 26 b.j. Čereňany"Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Bytový dom 17.07.2018 .pdf
  Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby "Bytový dom - 26 b.j. Čereňany"Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo- bytový dom 17.07.2018 .pdf
  Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu - športový materiál pre ZŠDarovacia zmluva 10.07.2018 .pdf
  Zmluva o poskytovaní služieb pri ochrane osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z., Peter Plavec, Vrútky (GDPR)Zmluva o poskytovaní služieb (GDPR) 02.07.2018 .pdf
  Zmluva o poskytnutí dotácie u prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Čereňany.Zmluva o poskytnutí dotácie 21.05.2018 .pdf
  Výpoveď zmluvy 2028489426 o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom - zrušenie pevnej telefónnej linky 5492046Výpoveď zmluvy 04.05.2018 .pdf
  Výpoveď zmluvy 9911900198 o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom - zrušenie pevnej telefónnej linky FAX 5492172Výpoveď zmluvy 04.05.2018 .pdf
  Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu - dotácia na vybudovanie multifunkčného ihriska v obci ČereňanyZmluva o spolupráci so SFZ - MLF ihrisko 04.05.2018 .pdf
  Dodatok k zmluve o dielo zo dňa 14.6.2016 na Multifunkčné ihrisko v ČereňanochDodatok k zmluve multifunkčné ihrisko 03.05.2018 .pdf .pdf
  Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.Dohoda o poskytnutí príspevku 03.05.2018 .pdf
  Zmluva o dielo "Vybudovanie detského ihriska v obci Čereňany".Zmluva o dielo detské ihrisko 23.04.2018 .pdf
  Zmluva s SSD o výpožičke podperných bodov za účelom umiestnenia verejného osvetlenia, vedenia obecného rozhlasu a vedenia kamerového systémuZmluva o výpožičke SSD - podperné body 23.04.2018 .pdf
  Zmluva o spolupráci s SSD - zverejňovanie oznámení o prerušení distribúcie elektrickej energie.Zmluva o spolupráci s SSD 23.04.2018 .pdf
  Kúpna zmluva na pozemky pod ulicu Lipová, Mária VážanováKúpna zmluva pozemky Lipová 19.04.2018 .pdf
  Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov SEWA a.s.Dodatok 1 k zmluve - odpady SEWA 19.04.2018 .pdf
  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi, BOZP a PZSDodatok č. 1 k zmluve BOZP 19.04.2018 .pdf
  Kúpna zmluva na pozemky pod ulicu Lipová, Ing. Daniela Špániková, CSc.Kúpna zmluva pozemky Lipová 17.04.2018 .pdf
  Kúpna zmluva na pozemky pod ulicu Lipová, Dušan HlaváčKúpna zmluva pozemky Lipová 17.04.2018 .pdf
  Kúpna zmluva na pozemky pod ulicu Lipová, Stanislav TotovskýKúpna zmluva pozemky Lipová 17.04.2018 .pdf
  Kúpna zmluva - odpredaj motorového vozidla Škoda OctaviaKúpna zmluva predaj Octavia 09.04.2018 .pdf
  Kúpna zmluva na motorové vozidlo Peugeot Expert pre obecný úradKúpna zmluva Peugeot Expert 26.03.2018 .pdf

  Aktuálne

  15.12.2017
  Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

  Fotogaléria

  PoČasie


  odkazy