Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Zmluvy


 • Zmluvy

 • Dátum:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  PopisInfo Dátum Súbor
  Zmluva o zriadení vecného bremena SSE-D - ulica UhlištnáZmluva SSE-D 26.02.2018 .pdf
  Zmluva o dielo na zhotovenie stavby " Bytový dom - 26 b.j., Čereňany" - Strojstav Prievidza.Zmluva o dielo 12.02.2018 .pdf
  Zmluva o dielo " Prestavba hasičskej zbrojnice" ABC trade, spol. s r. o.Zmluva o dielo 29.01.2018 .pdf
  Nájomná zmluva na prenájom miestnosti pre obecnú knižnicu a čitáreň v Urbárskom dome vo vlastníctve podieľnikov UPS ČereňanyNájomná zmluva 17.01.2018 .pdf
  Nájomná zmluva na prenájom miestnosti pre spevácku skupinu Hôrky v Urbárskom dome vo vlastníctve podieľnikov UPS ČereňanyNájomná zmluva 10.01.2018 .pdf
  Dodatok č. 2 k zmluve o dielo - Technické služby mesta Partizánske - separovaný zberDodatok k zmluve o dielo 15.12.2017 .pdf
  Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovZmluva odpady SEWA a.s. 14.12.2017 .pdf
  Zmluva o vykonaní dobrovoľnej dražbyZmluva dražba 28.11.2017 .pdf
  Zmluva o spolupráci pri zabezpečení regionálnej prehliadky záujmovej činnosti seniorov a klubov dôchodcov Jeseň je darZmluva o spolupráci 07.11.2017 .pdf
  Zmluva o zabezpečení kultúrneho podujatia uzatvorená v zmysle § 39 a nasl. Autorského zákona so skupinou VEGA.Zmluva VEGA 07.11.2017 .pdf
  Zmluva o dielo-dodatok č. 2 k spracovaniu Územného plánu obce Čereňany.Zmluva o dielo-dodatok č. 2 UPN 31.10.2017 .pdf
  Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby " Bytový dom 26 b.j. Čereňany"Zmluva o dielo 11.10.2017 .pdf
  Zmluva o poskytnutí dotácie z TSK na akciu Čerenianska gulášovačka.Zmluva o poskytnutí dotácie 25.09.2017 .pdf
  Výpoveď zmluvy zo strany firmy Envi-PakVýpoveď zmluvy 19.09.2017 .pdf
  Zmluva o nájme nehnuteľnosti a zmluva o prevode vlastníctva lesných pozemkov medzi UPS Čereňany a obcou ČereňanyZmluva o nájme a prevode vlastníctva 12.09.2017 .pdf
  Kúpna zmluva na pozemky medzi obciu Čereňany a rod. ŠtevicovouKúpna zmluva 12.09.2017 .pdf
  DAROVACIA ZMLUVA č. BB84/2-183/2017/0903001 -Dz - vojenský objekt "Sklady Čereňany"Darovacia zmluva 11.09.2017 .pdf
  Kúpna zmluva na parcely Martin Žiško - Obec ČereňanyKúpna zmluva 08.09.2017 .pdf
  Zmluva o termínovanom úvere č. 42/002/17 s dodatkami Prima BankaZmluva o úvere 30.08.2017 .pdf
  Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zateplenie objektu materskej školy Čereňany"Zmluva o dielo 14.08.2017 .pdf
  Zmluva o poskytnutí dotáce z MDaV SR na spracocanie územnoplánovacej dokumentácieZmluva o poskytnutí dotáce 10.08.2017 .pdf
  Dohoda o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnostiDohoda Slovak Telekom 26.07.2017 .pdf
  Dohoda o vykonaní hudobnej produkcie skupina ProgresDohoda hudobná produkcia 30.06.2017 .pdf
  Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - audit k 31.12.2016Zmluva audítorka 30.06.2017 .pdf
  Zmluva o poskytovaní technickej služby podľa § 7 ods. 1 zák. 473/2005 z. z.Zmluva o poskytovaní technickej služby Maxnetwork 23.06.2017 .pdf
  Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta § 54 ods. 1 písm. a zákona č. 5/2004 Z. z.Dohoda č. 17/12/054/67 01.06.2017 .pdf
  Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác "Vybudovanie kamerového systému v obci Čereňany", Maxnetwork s.r.o.Zmluva o dielo 29.05.2017 .pdf
  Zmluva č. 57018 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia.Zmluva o dotácii pre hasičov 29.05.2017 .pdf
  Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti dodávky pramenitej vody PureWaterZmluva o poskytovaní služieb 10.04.2017 .pdf
  Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017Zmluva o poskytnutí dotácie 04.04.2017 .pdf
  Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 Z. z.Dohoda č. 17/12/50J/15 04.04.2017 .pdf
  Zmluva o dielo - dodávka svietidiel verejného osvetlenia v obci ČereňanyZmluva o dielo Empemont 21.03.2017 .pdf
  Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce ČereňanyZmluva o výkupe odpadu 15.03.2017 .pdf
  Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávaniaMandátna zmluva 06.03.2017 .pdf
  Dohoda o zmene zmluvy so Slovak Telekom k tel. číslu 0903804865Dohoda o zmene zmluvy 01.02.2017 .pdf
  Dodatok k zmluve Slovak Telekom k tel.: 0903804865Dodatok k zmluve 01.02.2017 .pdf
  Dodatok k zmluve Slovak Telekom tel.: 0911462388Dodatok k zmluve 01.02.2017 .pdf
  Dodatok k zmluve Slovak Telekom tel.: 0903403865Dodatok k zmluve 01.02.2017 .pdf
  Dohoda o zmene zmluvy Slovak Telekom k tel.: 0903607097Dohoda o zmene zmluvy 01.02.2017 .pdf
  Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Rekonštrukcia zdroja tepla ZŠ Čereňany"Zmluva o dielo BENY-STAV 26.01.2017 .pdf
  Nájomná zmluva na prenájom priestorov pre spevácku skupinu Hôrky na rok 2017Nájomná zmluva Hôrky 25.01.2017 .pdf
  Nájmná zmluva na prenájom priestorov pre obecnú knižnicu na rok 2017Nájomná zmluva knižnica 25.01.2017 .pdf
  Zmluva o bežnom účte k projektu prevencia kriminalityZmluva o bežnom účte 28.12.2016 .pdf
  Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a PZSZmluva BOZP a PZS 01.12.2016 .pdf
  Zmluva o združenej dodávke elektrinyZmluva elektrina 28.11.2016 .pdf
  Zmluva o dielo na komunálny odpad a separovaný odpad.Zmluva o dielo 12.09.2016 .pdf
  Nájomná zmluva na byt p. KosťováNájomná zmluva 12.09.2016 .pdf
  Zmluva o predaji majetku obce - pozemokZmluva o predaji majetku obce 30.08.2016 .pdf
  Zmluva č. 2016/0468 o poskytnutí dotácieZmluva č. 2016/0468 o poskytnutí dotácie 16.08.2016 .pdf
  Návrh na odsúhlasenie zmeny projektovej dokumentácie - Zmluvy o dielo rekonštrukcia podláh a izolácia časti múrov ZŠ ČereňanyOdsúhlasenie zmeny projektovej dokumentácie 28.07.2016 .pdf

  Aktuálne

  15.12.2017
  Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

  Fotogaléria

  PoČasie


  odkazy