Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Zmluvy


 • Zmluvy

 • Dátum:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  PopisInfo Dátum Súbor
  Zmluva o nájme nebytových priestorov v priemyselnom objekte v obci Čereňany - účel: Garážovanie a oprava vozidielRENIK - Rendek Milan 20.05.2019 .pdf
  Zmluva o nájme nebytových priestorov v priemyselnom objekte v obci Čereňany - účel: UskladnenieRENIK - Rendek Milan 20.05.2019 .pdf
  BOZP, PO - úprava vzájomných práv a povinností pri spracovaní osobných údajovBP-COM s.r.o. 17.05.2019 .pdf
  Zmluva o inzercií, zámer: prenájom majetku obceREGIONPRESS, s.r.o. 16.05.2019 .pdf
  Zmluva o poskytnutí dotácieZmluva DPO SR 03.05.2019 .pdf
  Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe - Obchodná akadémia PDZmluva odbornej praxi 02.05.2019 .pdf
  Dohoda č.19/12/52A/46 Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej službyUPSVaR 29.04.2019 .pdf
  Zmluva - úrazové poistenie UoZ počas aktivačnej čin. formou dobrovoľ. službyKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 29.04.2019 .pdf
  Zmluva o dielo - program na stavanie májaAnton Pršo 29.04.2019 .pdf
  zmluva-zodpovedna osoba GDPRosobnyudaj.sk, s.r.o. 25.04.2019 .udaj
  Zmluva o inzercií, zámer: prenájom majetku obceREGIONPRESS, s.r.o. 09.04.2019 .pdf
  Rozšírenie kamerového systému v obci Čereňany - II. EtapaCZ CZ Nitra s.r.o. 22.03.2019 .pdf
  Prima Banka - Zmluva o termínovanom úvere č. 42/002/19Zmluva o úvere 18.03.2019 .pdf
  Dodatok k zmluve - predĺženie viazanosti 0903607097Telekom 08.03.2019 .pdf
  Dodatok k zmluve - predĺženie viazanosti 0903403865Telekom 08.03.2019 .pdf
  Zmluva o dodávke vody - bytový dom 26 b.j. - ČereňanyStVPS - voda 04.03.2019 .pdf
  Memorandum o spolupráci pri realizovaní projektuMemorandum 01.03.2019 .pdf
  Dohoda o cene - montáž vodomera a pripojenie bytového domu k verejnému vodovoduDohoda o cene 26.02.2019 .pdf
  Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti § 50JDohoda § 50J 26.02.2019 .pdf
  Dodatok k dohode č.18/12/50J/30 - Foltán, MlátkoDodatok č.1 22.02.2019 .pdf
  Výmer príspevku pre SOÚ Nováky na rok 2019SOÚ Nováky 11.02.2019 .pdf
  Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov - bufet pri športovom klube od 2012 do 2022Nájomná zmluva 06.02.2019 .pdf
  Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania - zmena ceny.Dodatok k zmluve Hvojník 01.02.2019 .pdf
  Dodatok k zmluve Telekom viazanosč č. 5495119 Biznis LinkaDodatok k zmluve 18.01.2019 .pdf
  Zmluva s O2, telefón 0948611601 hasičská zbrojnicaZmluva O2 18.01.2019 .pdf
  Výpoveď zmluvy Telekom pevná linka 5495432 - športový klubVýpoveď zmluvy 16.01.2019 .pdf
  Výpoveď zmluvy Telekom pevná linka 5495371 - kultúrny dom - hasičská zbrojnicaVýpoveď zmluvy 16.01.2019 .pdf
  Dodatok k zmluve Telekom, mobilný internet športový klub, bonus Lenovo IdeaPad S130Dodatok k zmluve 16.01.2019 .pdf
  Zmluva a dodatok o poskytovaní sociálnej služby - opatrovanie p. VincúrZmluva o poskytovaní sociálnej služby 16.01.2019 .pdf
  .pdf
  Dodatok k zmluve Telekom, predĺženie viazanosti mobilné číslo starostu, mobilný telefón Huawei Honor 10, hotovosť 19,00 Eur, mesačne 8,00 Eur.Dodatok k zmluve 09.01.2019 .pdf
  Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby "Bytový dom - 26 b.j. Čereňany" zmena stavbyvedúcehoDodatok č. 3 k Zmluve o dielo bytový dom 08.01.2019 .pdf
  Zmluva o prenájme priestorov pre obecnú knižnicu n a rok 2019Obecná knižnica 01.01.2019 .pdf
  Zmluva o prenájme priestorov pre spevácku skupinu Hôrky a ostatné organizácie obce na rok 2019Miestnosť Hôrky 01.01.2019 .pdf
  Dodatok k zmluve o dieloTS Partizánske - vývoz separovaného odpadu, predĺženie platnosti.Dodatok k zmluve TS Partizánske 14.12.2018 .pdf
  Dohoda o ukončení zmluvy Z201818578_Z - kúpa technologického zariadenia Zberný dvorDohoda o ukončení zmluvy Supa 1 14.12.2018 .pdf
  Dohoda o ukončení zmluvy Z201818045_Z kúpa technologického vybavenia KompostáreňDohoda o ukončení zmluvy Supa 2 14.12.2018 .pdf
  Zmluva o dielo - verejné obstarávanie - prevencia kriminality Zmluva o dielo VO-prevencia kriminality 20.11.2018 .pdf
  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminalityZmluva dotácia - prevencia kriminality 20.11.2018 .pdf
  Dohoda č. 18/12/010/63 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneníDohoda č. 18/12/010/63 06.11.2018 .pdf
  Dohoda č. 18/12/012/28 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm.b) bod 4. resp. bod 5. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdziDohoda č. 18/12/012/28 06.11.2018 .pdf
  Zámenná zmluva medzi zmluvnými stranami Obec Čereňany a Ivan Laurinec a manželka Jana LaurincováZámenná zmluva - Obec Čereňany a manž.Laurincoví 16.10.2018 .pdf
  Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy bytový dom č. 785/1-spoločné priestory vchod 1Zmluva o pripojení zariadenia do distri sústavy 12.10.2018 .pdf
  Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy bytový dom spoločné priestory vchod 1AZmluva o pripojení zar. do distrib.sústavy 12.10.2018 .pdf
  Zmluva o spolupráci pri zabezpečení regionálnej prehliadky záujmovej činnosti seniorov a klubov dôchodcov Jeseň je darZmluva pri zabezpečení regionálnej prehliadky-Jese 12.10.2018 .pdf
  Kúpna zmluva Ivan Dudáš, Ján DudášKúpna zmluva 03.10.2018 .pdf
  Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50J zákona č. 5/2004 Z.z.Dohoda č. 18/12/50J/30 27.09.2018 .pdf
  Dodatok k zmluve č. 1/2018 k zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva TextilEcoDodatok k zmluve 18.09.2018 .pdf
  Kúpna zmluva - Anna SilnáKúpna zmluva - Anna Silná 05.09.2018 .pdf
  Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov - 26 BJ obec ČereňanyZmluva o dotácii 14.08.2018 .pdf
  Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti - 26 BJ obec ČereňanyZmluva o dotácii 14.08.2018 .pdf

  Aktuálne

  15.12.2017
  Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

  Fotogaléria

  PoČasie


  odkazy