Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Úradné oznamy


 • Úradné oznamy

 • Dátum:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  PopisInfo Dátum Súbor
  Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ dňa 18.9.2017Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 18.09.2017 .pdf
  Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentuÚPN - záverečné stanovisko 30.08.2017 .pdf
  Oznámenie o začatí prerokovania a žiadosť o vydanie stanoviska k návrhu ZaD č. 3 ÚPN VÚC TSKOznámenie o začatí prerokovania ZaD č. 3 ÚPN TSK 02.08.2017 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 10.8.2017 o 16:00Pozvánka na zasadnutie OZ 02.08.2017 .pdf
  Informácie pre voličov - voľby do orgánov samosprávnych krajovInformácie pre voličov 06.07.2017 .pdf
  Verejné prerokovanie Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie obce Čereňany a návrh strategického dokumentu - koncept Územného plánu obce Čereňany, ktoré sa uskutoční dňa 04.07.2017 o 16.00 hodine v kultúrnom dome v Čereňanoch Verejná vyhláška 22.06.2017 .pdf .pdf
  Územný plán obce Čereňany - koncept - kompletná dokumentácia na stiahnutieÚzemný plán obce Čereňany - koncept 07.06.2017 .zip
  Verejná vyhláška obce Čereňany - začatie prerokovania "Konceptu riešenia Územného plánu obce Čereňany". Zvolanie verejného prerokovania.Verejná vyhláška 07.06.2017 .pdf
  Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Zámer na prevod majetku obce 18.05.2017 .pdf
  Obec Čereňany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou, Školská 375/53, 97246, ČereňanyVýberové konanie 15.05.2017 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 11.5.2017Pozvánka na zasadnutie OZ 02.05.2017 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie - vydanie súhlasu na výrub drevín v obci Cígeľ na 13.3.2017 o 09.00Oznámenie o správnom konaní 03.03.2017 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.2.2017 o 16:00 hod.Pozvánka na zasadnutie OZ 13.02.2017 .pdf
  Návrh dodatku číslo 1 k VZN č.2/2008 o podmienkach poskytnutia dotácie z rozpočtu obceNávrh dodatku k VZN 07.02.2017 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 7.12.2016 o 15:00 hodinePozvánka na zasadnutie OZ 02.12.2016 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania a upustení od ústneho rokovaniaSprávne konanie 28.11.2016 .pdf
  Výzva na odstránenie a okliesnenie porastov / oznámenie o výrube pod elektrickým vedením V1331 sústavy 22kVVerejná vyhláška - okliesnenie porastov 18.10.2016 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ 12.9.2016 o 16:00 hod v budove obecného úraduPozvánka na zasadnutie OZ 07.09.2016 .pdf
  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Čereňany 2016 - 2022Voľba hlavného kontrolóra obce 29.07.2016 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ na 28.7.2016Pozvánka na zasadnutie OZ 21.07.2016 .pdf
  Dotazník Evidencia štandardov kvality - voda odoslaný na URSO za obec ČereňanyDotazník odoslaný na URSO 29.06.2016 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ 24.5.2016Pozvánka na zasadnutie OZ 18.05.2016 .pdf
  UKONČENÉPripomienkovanie VZN 09.05.2016 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania - žiadosť o výrub stromovŽiadosť o výrub stromov 23.03.2016 .pdf
  Rozhodnutie Okresného úradu PD odbor starostlivosti o životné prostredie vydané v zisťovacom konaní o zmene navrhovanej činnosti Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV.Právoplatné rozhodnutie OU PD Kanalizácia ČOV 23.03.2016 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 25.2.2016 o 18:00Pozvánka na zasadnutie OZ 22.02.2016 .pdf
  Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Územný plán obce ČereňanyRozsah hodnotenia strategického dokumentu 19.02.2016 .pdf
  Informácie pre voličaInformácie pre voliča 18.02.2016 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín v katastri obce Čereňany, firma OREPA.Správne konanie 04.02.2016 .pdf
  Návrh dodatku č. 1/2016 k VZN č. 8/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v k. ú. obce Čereňany.Návrh dodatku k VZN 29.01.2016 .pdf
  Územný plán obce Čereňany - oznámenie o strategickom dokumenteOznámenie o strategickom dokumente 22.01.2016 .pdf
  Oznámenie o dražbe RD a pozemkovOznámenie o dražbe 15.01.2016 .pdf
  Rozhodnutie Okresného úradu PD odbor starostlivosti o životné prostredie vydané v zisťovacom konaní o zmene navrhovanej činnosti Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV.Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní 13.01.2016 .pdf
  Úradný oznam o zatvorení obecného úradu z dôvodu čerpania riadnej dovolenky zamestnancov.Čerpanie dovolenky OcÚ 21.12.2015 .pdf
  Oznamujeme občanom, že na Obecný úrad v Čereňanoch bolo doručené "Oznámenie o začatí konania a zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV". Do týchto materiálov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Čereňanoch od 21.12.2015 po dobu 10 pracovných dní alebo s týmto materiálom sa môžete oboznámiť po stiahnutí odkazu na uloženú dokumentáciu. V lehote 10 pracovných dní verejnosť môže podať písomné stanovisko k predmetnému oznámeniu.Úradný oznam 21.12.2015 .pdf
  Zverejnenie zadania územného plánu obce Čereňany.Zadanie územného plánu 21.12.2015 .pdf
  Verejná vyhláška o začatí prerokovania zadania územnoplánovacej dokumentácie obce "Územný plán obce Čereňany - zadanie" v súlade s § 20 Stavebného zákona.Verejná vyhláška 18.12.2015 .pdf
  Zverejnenie žiadosti, výzvy a informácií vo veci zmeny integrovaného povolenia na stavbu Hydinárska farma Chalmová.Zverejnenie informácií - NAVI 07.12.2015 .zip
  Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 10. 12. 2015Pozvánka na zasadnutie OZ 07.12.2015 .pdf
  Informácie pre voliča - voľby do Národnej rady SR 2016Informácie pre voliča 23.11.2015 .pdf
  Pozvánka na zasadanie obecného zastupiteľstva 20.11.2015 o 18:00Zasadanie obecného zastupiteľstva 19.11.2015 .pdf
  Návrh rozpočtu obce Čereňany na rok 2016Návrh ozpočtu 2016 19.11.2015 .pdf
  Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čereňany do roku 2023 - návrh na pripomienkovanie a verejné prerokovanie.PHSR - pripomienkovanie 13.11.2015 .pdf
  Verejná vyhláška o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Čereňany".Verejná vyhláška 11.11.2015 .pdf
  Oznámenie o začatí správneho konania na výrub stromovVýrub stromov 30.10.2015 .pdf
  Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva na 28. 9. 2015Zasadnutie OZ 28.9.2015 23.09.2015 .pdf
  Oznámenie o zrušení trvalého pobytuZrušenie trvalého pobytu 21.09.2015 .pdf
  V dňoch 30.9.2015, 7.10.2015 a 8.10.2015 bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.Oznámenie o plánovanej odstávke EE 10.09.2015 .zip
  Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruNebezpečenstvo vzniku požiaru 07.08.2015 .pdf
  Oznámenie o zrušení plánovanej odstávky elekrickej energie na 8. september 2015 od 8:00 do 16:00, oznámenie o zrušení bude vyhlásené aj v obecnom rozhlase. Plánovaná odstávka elektriky ZRUŠENÁ 06.08.2015 .pdf

  Aktuálne


  Momentálne žiadne aktuality.

  Fotogaléria

  PoČasie


  odkazy