Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Faktúry


 • Dodávatelské faktúry

 • Dátum:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  PopisInfo Dátum Súbor
  Zakúpenie materiálu (cement,sal.tvar K-30/50/25,roxor,dovoz mater.,výkladka hydr.rukou ul.Farská rozfa č. 293/2018 18.10.2018 .pdf
  Zakúpenie odsávač pár - obecný nájomný bytfa č. 291/2018 17.10.2018 .pdf
  Za odobraté obedy prac. OcÚ za mesiac 9/2018fa č. 292/2018 17.10.2018 .pdf
  Platba za tovar( plastový nôž,vidlačky,tacky,poháre,drogéria tovar,utierky..)fa č. 289/2018 15.10.2018 .pdf
  Platba za elektrickú energiu bývalý VÚfa č. 290/2018 15.10.2018 .pdf
  Platba za mobilný internet Športový klubfa č. 288/2018 12.10.2018 .pdf
  Za telefónne hovory od 8.9.2018 do 7.10.2018fa č. 287/2018 11.10.2018 .pdf
  Reklamné spoty - Dni obce opekanie býka fa č. 283/2018 10.10.2018 .pdf
  Videokronika obce Čereňany -Dni obce opekanie býkafa č. 284/2018 10.10.2018 .pdf
  Videokronika obce Čereňany - poďakovanie za úrodu v roku 2018fa č. 285/2018 10.10.2018 .pdf
  Za hudobnú produkciu Dni obce-opekanie býkafa č. 286/2018 10.10.2018 .pdf
  Za telefónne hovory OcÚ, DHZ, ŠK za mesiac 9/2018fa č. 269/2018 08.10.2018 .pdf
  Za vykonané stavebné práce - Bytový dom - 26 b.j. v obci Čereńanyfa č. 722/2018 08.10.2018 .pdf
  Za odobratú vodu -ONB č. 712/2fa č. 270/2018 08.10.2018 .pdf
  Za výkon stavebného dozoru na stavbe "Bytový dom - 26 b.j., Čereňany"fa č. 723/2018 08.10.2018 .pdf
  Za odobratú vodu ONB č. 714/6fa č. 271/2018 08.10.2018 .pdf
  Za odobratú vodu ONB 713/4fa č. 272/2018 08.10.2018 .pdf
  Za odobratú vodu ocÚfa č. 273/2018 08.10.2018 .pdf
  Za odobratú vodu Dom smútkufa č. 274/2018 08.10.2018 .pdf
  Za odobratú vodu -výtokový stojan pri kostolefa č. 275/2018 08.10.2018 .pdf
  Za odobratú vodu areál ŠKfa č. 276/2018 08.10.2018 .pdf
  Za odobratú vodu kultúrny dom+požiarna zbrojnicafa č.277/2018 08.10.2018 .pdf
  Za odobratú vodu amfiteáterfa č. 278/2018 08.10.2018 .pdf
  Zakúpenie tovaru (chlieb)-akcia opekanie býkafa č. 279/2018 08.10.2018 .pdf
  Rozšírenie ul. Farská (betónová zmes,+výkon stroja nakladanie, vykladanie)fa č. 280/2018 08.10.2018 .pdf
  Zakúpenie materiálu na OcÚ-viazacia páskafa č. 281/2018 08.10.2018 .pdf
  Zakúpenie materiálu na OcÚ - štetce,slovlux piniafa č. 282/2018 08.10.2018 .pdf
  Elektromontážne práce vysokozdv.plošinou-oprava verejného osvetleniafa č. 268/2018 05.10.2018 .pdf
  Za vývoz komunálneho odpadu za mesiac 9/2018fa č. 263/2018 04.10.2018 .pdf
  Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku ČOV a verejnej kanalizácie -bytyfa č. 264/2018 04.10.2018 .pdf
  Podpora programu dane a poplatky za mesiac 9/2018fa č. 265/2018 04.10.2018 .pdf
  Prenájom výdajníka vody na OcÚfa č. 266/2018 04.10.2018 .pdf
  Za služby v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi za mesiac 9/2018fa č. 267/2018 04.10.2018 .pdf
  Za hudobnú produkciu na akciu"Dni obce-opekanie býka"fa č. 261/2018 02.10.2018 .pdf
  Za hudobnú produkciu na akciu-Dni obce-opekanie býka v amfiteátrifa č. 262/2018 02.10.2018 .pdf
  Tlač A3,4+0,200g papier, tabuľa 100x80 cm, materiál deebond,grafické prácefa č. 260/2018 28.09.2018 .pdf
  Dopracovanie návrhu ÚPN Obce Čereňany a čistopisufa č. 721/2018 27.09.2018 .pdf
  WinAPOP-inštalácia a úpravy programu KV 2018, WinIBEUfa č. 259/2018 27.09.2018 .pdf
  Za telefónne hovory od 22.8.2018 - 21.9.2018fa č. 258/2018 25.09.2018 .pdf
  Odber a analýza vzoriek odp.vody a TS ČOV pri bytových domochfa č. 257/2018 24.09.2018 .pdf
  Za odobratú stravu pracovníkmi OcÚ za mesiac 8/2018fa č. 254/2018 18.09.2018 .pdf
  Za spotrebu el. energie ul. Prievidzskáfa č. 255/2018 18.09.2018 .pdf
  Poskytnuté právne služby pre obec Čereńany-kúpna zmluva,návrh na vklad I.Dudáš a pol.fa č. 256/2018 18.09.2018 .pdf
  Za mobilný internet Športový klub od 8.8.2018 do 7.9.2018fa č. 253/2018 14.09.2018 .pdf
  Za finančný spravodaj - preddavok ročník 2019fa č. 252/2018 13.09.2018 .pdf
  Servisná kontrola osobné auto Š Yetifa č. 250/2018 12.09.2018 .pdf
  Za služby programu účtovníctvo, matrikafa č. 251/2018 12.09.2018 .pdf
  Za telefónne hovory od 8.8.2018 - 7.9.2018fa č. 248/2018 11.09.2018 .pdf
  Luxusná mapa na exteriérovej tabuli v drevenom ráme 150x100fa č. 249/2018 11.09.2018 .pdf
  Za telefónne hovory OcÚ, Športový klub, DHZ za mesiac 8/2018fa č- 246/2018 10.09.2018 .pdf

  Aktuálne

  15.12.2017
  Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

  Fotogaléria

  PoČasie


  odkazy