Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Faktúry


 • Dodávatelské faktúry

 • Dátum:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  PopisInfo Dátum Súbor
  WinIBEU - inštalácia a úpravy programu-Poznámky 2017, cestovné náhradyfa č. 62/2018 20.03.2018 .pdf
  Za odobraté obedy pracovníkmi ocÚ za mesiac 1/2018fa č. 56/2018 19.03.2018 .pdf
  Za odobraté obedy pracovníkmi OcÚ za mesiac 2/2018fa č. 57/2018 19.03.2018 .pdf
  Platba za mobilný internet Športový klub od 8.2.2018-7.3.2018fa č. 58/2018 19.03.2018 .pdf
  Refundácia prevádzkových nákladov za prenájom telocvične v ZŠ Oslany pre potreby ŠKfa č. 59/2018 19.03.2018 .pdf
  Prenájom telocvične v ZŠ Oslany pre potreby ŠK Čereňanyfa č. 60/2018 19.03.2018 .pdf
  Zakúpenie spisovej skrine na Obecný úradfa č. 61/2018 19.03.2018 .pdf
  Vyúčtovanie za el.energiu bývalý VÚfa č. 55/2018 15.03.2018 .pdf
  Za telefónne hovory od 8.2.2018 - 7.3.2018fa č. 54/2018 12.03.2018 .pdf
  Prenájom výdajníka vody za mesiac 3/2018fa č. 53/2018 09.03.2018 .pdf
  Zakúpenie novej verzie programu "Cintorín" - 1.66fa č. 52/2018 08.03.2018 .pdf
  Za vývoz komunálneho odpadu za mesiac 2/2018fa č. 46/2018 05.03.2018 .pdf
  Zakúpenie materiálu, (visiaci,zámok, KD.-gul.nevtil,pvc..)fa č. 47/2018 05.03.2018 .pdf
  Zakúpenie a dovoz uhlia Bilina kocka na Obecný úrad fa č. 48/2018 05.03.2018 .pdf
  Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku ČOV ONB za mesiac 2/2018fa č. 49/2018 05.03.2018 .pdf
  Za telefónne hovory OcÚ, fax. DHZ,ŠK za mesiac 2/2018fa č. 50/2018 05.03.2018 .pdf
  Servisné služby dane a poplatky za mesiac 2/2018fa č. 51/2018 05.03.2018 .pdf
  Prenájom výdajníka vody za mesiac 2/2018fa č. 45/2018 27.02.2018 .pdf
  Za telefónne hovory od 22.1.2018-21.2.2018fa č. 43/2018 26.02.2018 .pdf
  Verejná správa SR -ročný prístupfa č. 44/2018 26.02.2018 .pdf
  Za prepravu žiakov ZŠ Čereňany na podujatie do areálu Antonstál pri Nemšovejfa č. 42/2018 22.02.2018 .pdf
  Zakúpenie tovaru na akciu Fašiangy (rascový chlieb,šišky,pagáče.)fa č. 41/2018 20.02.2018 .pdf
  Vyhotovenie poloh.a výškopisný plán pre projekt telocvične v areáli ŠK a pre PD zberného dvorafa č. 703/2018 20.02.2018 .pdf
  Mobilný internet Športový klubfa č. 38/2018 19.02.2018 .pdf
  Zakúpenie el. komb.sporák ONBfa č. 39/2018 19.02.2018 .pdf
  WinIBEU-inštalácia a úpravy progr,roč.uzávr.2017, nastav.aut.záloh.údajov z PC,servis aut.zál.2018fa č. 40/2018 19.02.2018 .pdf
  Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018fa č. 37/2018 16.02.2018 .pdf
  Odhŕňanie snehu v obci Čereňany v mesiaci november 2017 a január 2018fa č. 36/2018 15.02.2018 .pdf
  Znalecký posudok par. č. 1774/1 o výmere 181 946 m2 - VÚfa č. 33/2018 14.02.2018 .pdf
  Zameranie a vyhotovenie GP pre výkup pozemkov na novovzn.ul.Lipováfa č. 702/2018 14.02.2018 .pdf
  Právne služby pre obec Čereńany(dražba majetku-koľajiska-(výpis z uznes.zámer)fa č. 34/2018 14.02.2018 .pdf
  Právne služby pre obec Čereňany (náhr.škody za poškod.futb.ihriska,rozh.o zast.konania ..)fa č. 35/2018 14.02.2018 .pdf
  El.energia nedoplatok VÚfa č. 31/2018 12.02.2018 .pdf
  Za telefónne hovory od 8.1.2018-7.2.2018fa č. 32/2018 12.02.2018 .pdf
  Zakúpenie materiálu (farba..) ONBfa č. 29/2018 08.02.2018 .pdf
  Servisné služby dane a poplatky na mesiac 1/2018fa č. 30/2018 08.02.2018 .pdf
  Platba za tekefónne hovory OcÚ, DHZ, ŠK za mesiac 1/2018fa č. 28/2018 07.02.2018 .pdf
  Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku ČOV ONB za mesiac 1/2018fa č. 26/2018 05.02.2018 .pdf
  Za vývoz komunálneho odpadu za mesiac január 2018fa č. 27/2018 05.02.2018 .pdf
  Zakúpenie automatickej práčky (hasičský ples-tombola)fa č. 25/2018 02.02.2018 .pdf
  Podpora programu mzdy na I. štrvťrok 2018fa č. 24/2018 01.02.2018 .pdf
  Mesačný poplatok SMS - hasičský zborfa č. 22/2018 29.01.2018 .pdf
  Platba za telefónne hovory od 22.12.2017 - 21.1.2018fa č. 23/2018 29.01.2018 .pdf
  Členský príspevok ZMOS Horná Nitra na rok 2018fa č. 21/2018 26.01.2018 .pdf
  Zakúpenie fotopascií Welltar 7310 MMS 940 v počte 4 ks.fa č. 20/2018 24.01.2018 .pdf
  Zakúpenie a montáž nového kotla na drevo - Obecný úradfa č. 16/2018 22.01.2018 .pdf
  Demontáž rúr na ohrev vody starého kotla v budove Obecný úradfa č. 17/2018 22.01.2018 .pdf
  Odber a analýzy odp. vody a TS ČOV bytyfa č. 18/2018 22.01.2018 .pdf
  Zakúpenie atramentovej tlačiarne Canon MAXIFY + cartridge Canonfa č. 19/2018 22.01.2018 .pdf
  Prenájom zasadačky pre spevácku skupinu Hôrkyfa č. 14/2018 20.01.2018 .pdf

  Aktuálne

  15.12.2017
  Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

  Fotogaléria

  PoČasie


  odkazy