Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Úradné oznamy

Návrh VZN č. 8/2023

NÁVRH Všeobecného záväzného nariadenia č. 8/2023 obce Čereňany o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na kalendárny rok 2024
24.11.2023 .pdf

OZNÁMENIE

Oznámenie o začatí konania vo veci súhlasu na výrub 1 ks drevín.
24.11.2023 .pdf

Návrh intermenj smernice č. 6/2023

Návrh Internej smernice č. 6/2023 - Vnútorný predpis pre výkon finančnej kontroly
24.11.2023 .pdf

Návrh rozpočtu na rok 2024 s výhľadom na 2025,2026

Návrh rozpočtu na rok 2024 s výhľadom na 2025,2026
23.11.2023 .pdf
.pdf

VZN č. 7/2023 K VZN č. 6/2012

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2023 Obce Čereňany, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012 o miestnych daniach v obci Čereňany
23.11.2023 .pdf

Aktuálne informácie


Aktuálne

15.12.2021
Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

Fotogaléria

PoČasie

iMeteo.sk

odkazy