Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Úradné oznamy

Zámer na prevod majetku obce

Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
18.05.2017 .pdf

Výberové konanie

Obec Čereňany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou, Školská 375/53, 97246, Čereňany
15.05.2017 .pdf

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 11.5.2017
02.05.2017 .pdf

Oznámenie o správnom konaní

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie - vydanie súhlasu na výrub drevín v obci Cígeľ na 13.3.2017 o 09.00
03.03.2017 .pdf

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.2.2017 o 16:00 hod.
13.02.2017 .pdf

Aktuálne informácie


Aktuálne


Momentálne žiadne aktuality.

Fotogaléria

PoČasie


odkazy