Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Cirkev - farské oznamy

  10

   


   

  LITURGICKÝ KALENDÁR   

  Sväté omše v Čereňanoch:

   

  Pondelok

   19.3.2018

   †  Jozef Žiško, manželka, Viktor, Anastázia, Marta

   18:00 hod.

  Utorok

   20.3.2018

   †  Jozef Mikula, manželka a syn Jozef

  18:00 hod.

  Streda

   21.3.2018

   †  Juraj Juhaniak, Ján Petrus a st. rod. Mikuloví

   18:00 hod.

  Štvrtok

   22.3.2018

      za zdravie  a P. Božiu pri živ. jubileu 60.r.

   07:30 hod.

  Piatok

    23.3.2018

    †  Jozef a Mária Kišac a rodičia

   18:00 hod.

  Sobota

    24.3.2018

   †  rod. Štefan Dado, manž. Margita, st. rod., Štefan 

        Barta a Cecília

   07:30 hod.

  Nedeľa

    25.3.2018

        za zdravie a P. Božiu pri živ. jubileu 50r.

   07:30 hod.

   

   

     Za farnosť

   10:30 hod.

   

  Sväté omše v Chalmovej:

   

  Nedeľa:           09:00 hod.

   

  Dnešnú nedeľu bude križová cesta o 13.10 hod.
  Na kostol darovali: bohuznámy 50,-€. Za dary SPZ!  Dnešnú  nedeľu je zbierka pre prenasledovaných kresťanov. Za všetky dobrodenia srdečné Pán Boh zaplať!
  Dnešnú nedeľu je spoločná hromadná sv. spoveď pred Veľkou Nocou.
  Čereňany: 14.00 hod - 15.30 hod.  Chalmová:14.00 hod - 15.30 hod.
  Chorých pred V. Nocou navštívim túto stredu 21.3.2018 dopoludnia./zapísať v zakrestii/
  1. prijímajúce deti budú mať stretnutie nie v sobotu, ale až v nedeľu 25.3. 2018 na krížovej ceste o 14.30 hod./príďte skôr asi 15min.//aj rodičia/
  Sv. omše večer už budú bývať o 18.00 hod.

   

   

   

   


                                                                                       Mgr. Jozef Poláček, správca farnosti


   

  Kraj: Trenčiansky
  Okres: Prievidza
  Diecéza: Banskobystrická diecéza
  Dekanát: Partizánske

   

  Tel: 046/54 951 70
  Farár (správca farnosti):
  Mgr. Jozef Poláček, farár


  E-mail: fara@cerenany.sk

   
  Aktuálne

  15.12.2017
  Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

  Fotogaléria

  PoČasie


  odkazy