Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Cirkev - farské oznamy

  10

   

   


  26 nedeľa v cezročnom období     27.9.2020


  Liturgický kalendár: 


  Pondelok: féria - pondelok 26. týždňa v cezročnom období
  Utorok:  Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
  Streda: Sv. Hieronyma, kňaza a uč. Cirkvi, spomienka
  Štvrtok: Sv. Terézie z Lisieux, panny a uč. Cirkvi, spomienka
  Piatok: Svätých anjelov strážcov, spomienka
  Sobota: Panny Márie v sobotu, ľ. sp.              
  NEDEĽA: 27. nedeľa  v cezročnom období


  Sväté omše v Čereňanoch 


  Po. † Mária a Elemír Kollár                                       18.00hod
  Ut.  † Anna a Karol  Štálnik, rodičia a súrodenci        18.00hod
  Str. † Anastázia, Jozef, Valenta, syn Jozef a vnúčatá 18.00hod
  Štvr. Na väčšiu oslavu sv. Terézie  z Lisieux               07.30hod
  Piat. za živých a zosnulých členov BSJ                     18.00hod
  Sob. † zosnulé rodiny                                                07.30hod
  NEDEĽA: † Štefan Foltán                                            07.30hod
                  za  farnosť                                                10.30hod
                  sv. omša  za  účastí  detí

   

  Sväté omše v Chalmovej:

   

  NEDEĽA:    09.00 hod

   


  Tento týždeň je aj 1. piatok v mesiaci. Spovedať budem pol hod. pred sv. omšou. V piatok od 17.00 hod. Chorých navštívim v piatok dopol. Sv. oltárna bude vyložená o 16.00 hod. Pobožnosť bude po sv. omši.
  Sviatosť manželstva prijímú v piatok  2.10.2020 o 15.30 hod. v Chalmovej:
  Matúš  Grznár  a Veronika Matušková
  Október - modlitba sv. ruženca. Možnosť získať plnomocné odpustky.
  Pápežské misijné diela na Slovensku nás pozývajú počas októbra na modlitbu k Panne Márii, Matke ticha. Ikona Matky ticha sa nachádza vo Vatikáne v blízkosti výťahu, kadiaľ prichádzajú ľudia do rokovacích sál. Pápež František sa pri presune výťahom každé ráno zastaví a zotrvá pred ikonou v minútovej modlitbe.
  - Upratovanie kostola: 12. skupina

   

  Nedeľné sv. omše v Čereňanoch:  Povinne RÚŠKA, povinne DEZINFIKOVAŤ RUKY pri vstupe.
  Miesta na DODRŽANIE VZDIALENOSTÍ sú vyznačené. Komu sa neujde miesto vo vnútri, môže byť pred kostolom. Vonkajšie ozvučenie bude zapnuté.

  Prineste si VLASTNÉ KNIŽKY. "Kostolné" knižky nebudú k dispozícii.
  Rodičia, prosím, len s deťmi, ktoré vydržia celú omšu na jednom mieste.


  Súhrn pravidiel vzťahujúcich sa na bohoslužby je nasledovný:

   

  -  vstup a pobyt v kostole alebo na matričnom úrade umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

  -  pri vchode do kostola alebo na matričný úrad aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

  - zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre,

  - preferenčne recitovať bohoslužby alebo príslušný obrad - ak je to možné s ohľadom na tradíciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti uprednostniť recitovanú formu pred spevmi,

  -  dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

  -  z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

  -  usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,

  -  dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,

  -  pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),

  -  ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),

  -  v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),

  -  vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

  -  tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),

  -  pri východe z kostola a matričného úradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

   

  Telefón:  046/5495170
  Mobil:  0905 475058
  alebo  elektronicky -Mail:
  fara@cerenany.sk

   

  Modlím sa za Vás milí veriaci a všetkým žehnám Vám všetkým. Odporúčam sa duchovne  zjednotiť o 15.00 hod v modlitbe korunke Božieho Milosrdenstva  a večer v modlitbe sv. ruženca. Ďakujem aj Vám za vaše modlitby a obety.

  Kráľovná Pokoja a Uzdravenie chorých, naša Matka Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás!

   

  Mgr.Jozef Poláček,farár

   


                                                                                    

   

  Kraj: Trenčiansky
  Okres: Prievidza
  Diecéza: Banskobystrická diecéza
  Dekanát: Partizánske

   

  Tel: 046/54 951 70
  Farár (správca farnosti):
  Mgr. Jozef Poláček, farár


  E-mail: fara@cerenany.sk

   
  Aktuálne

  15.12.2017
  Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

  Fotogaléria

  PoČasie


  odkazy