Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Cirkev - farské oznamy

  10

   


   

  LITURGICKÝ KALENDÁR   

  Sväté omše v Čereňanoch:

   

  Pondelok

   22.5.2017

   † Anna a Jozef Majténioví  18:00 hod.

  Utorok

   23.5.2017

   † Štefan Švajlenka, rodičia a starí rodičia  09:00 hod.

  Streda

   24.5.2017

   † Na úmysel  07:30 hod.

  Štvrtok

   25.5.2017

      Za farnosť  18:00 hod.

  Piatok

   26.5.2017

   † Anna Žišková, ned.90 r., manžel Jozef a rod. Gogoroví

   17:00 hod.

  Sobota

   27.5.2017

   † Ján Komžík, manželka Pavlína a rodičia  07:30 hod

  Nedeľa

   28.5.2017

   † Viera Lenartová  07:30 hod

   

   

      Za farnosť a prvoprijímajúce deti  10:30 hod

   

  Sväté omše v Chalmovej:

   

  STREDA:       17:00 hod

  NEDEĽA:       09:00 hod.

   

  Dnešnú nedeľu bude zbierka na opravu kostola.
  Milodar na kvety: 30,- €, bohuznáma na kostol 50,- €. Za dary srdečné Pán Boh zaplať!
  Prosebné dni - za úrodu - v pondelok.
  Pri príležitosti 100. výročia Fatimského zjavenia a 7.výročia posvätenia sochy Panny Márie v Oáze pokoja, Vás pozývame na sv.omšu v utorok 23.5. 2017 o 9.00 hod., potom sv. ruženec v Oáze pokoja a posedenie v KD.
  V piatok 26. 5. 2017 bude o 15.30 hod. nácvik detí na 1. sv. prijímanie/aj rodičia/. V sobotu 27.5.2017 bude o 9.00 hod. sv. spoveď. Slávnosť 1. sv. prijímania bude v nedeľu 28.5.2017 o 10.30 hod.
  Upratovanie kostola:

   


   


   


                                                                                       Mgr. Jozef Poláček, správca farnosti


   

  Kraj: Trenčiansky
  Okres: Prievidza
  Diecéza: Banskobystrická diecéza
  Dekanát: Partizánske

   

  Tel: 046/54 951 70
  Farár (správca farnosti):
  Mgr. Jozef Poláček, farár


  E-mail: fara@cerenany.sk

   
  Aktuálne


  Momentálne žiadne aktuality.

  Fotogaléria

  PoČasie


  odkazy