Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Cirkev - farské oznamy

  10

   

   


  Kvetná nedeľa-Nedeľa Utrpenia Pána   5.4.2020


   

  Liturgický kalendár: 


  Pondelok:  pondelok vo Veľkom týždni
  Utorok:
  Streda:
  Štvrtok: Zelený štvrtok
  Piatok: Veľký piatok - Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu, deň pokánia.
  Sobota: Biela Sobota                                                   
  NEDEĽA: Veľkonočná  Nedeľa - Nedeľa Pánovho Zmŕtvychstania

   

  Sväté omše v Čereňanoch - súkromne slúžené


  Po.     † Milan Vrtiel a  syn  Igor
  Ut.     † Vojtech Volf, Margita, dcéra Eva,súrodenci a rodičia z oboch strán
  Str.     † Mária a Valent Vážan, syn Peter a rodičia
  Štvr.   Ján  Mihálik, manželka Jozefína a syn Ján
  Piat.    Obrady Utrpenia a Smrti Pána                                                      
  Sob.    Veľkonočná vigília  † Anton Gogora a manželka
  NEDEĽA:   † Jozef Žiško a Mária
                        za farnosť

   


  Sv.omše na úmysly,ktoré ste mi odovzdali  budem slúžiť  súkromne. Milodar môžete odovzdať do farskej schránky, alebo aj na číslo účtu SK1509000000000221508545 -  Srdečné Pán Boh zaplať!
  Verejné  bohoslužby  na Slovensku sú  kvôli šíreniu ochorenia COVID-19  až do odvolania zakázané.


  Vstúpili  sme do Veľkého týždňa. Modlím sa za Vás všetkých milí farníci a vyprosujem Vám pokojné a požehnané dni, ešte pôstu a zároveň Vám vyprosujem požehnané a milostiplné Veľkonočné sviatky!

   

  duchovný otec farnosti  Jozef

   


  Kedže verejné bohoslužby pre vírus COVID-19  sú zatiaľ zakázané, nemôžeme sa zhromažďovať a ani nemáme žiaden príjem, zvonček.Potrebujeme napriek tejto ťažkej situácie žiť, platiť poplatky ,udržiavať chod farnosti, platiť energie.Mesačne platíme vyše 500 € za našu farnosť,energie.
  Pre to Vás veľmi prosím o milodar pre našu farnosť, energie, kostol na náš farský účet Čereňany, farnosť.


  Číslo Farského účtu:SK19 0200 0000 0002 7494 0382


   

  Za  všetky  Vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať!
  Kto by potreboval vyslúžiť sviatosti, sv. zmierenia, sv. spoveď, sv. prijímanie a pod...nech sa ohlási telefonicky. Môžem vysluhovať len individuálne.
  Samozrejme musíme zachovať prísne, zdravotné, bezpečnostné nariadenia. /rúško a 2m vzdialenosť/

   

  Prosím Vás radšej Farský úrad kontaktujte telefonicky v súrnych prípadoch a v prípadoch o vyslúžení sv. zmierenia.


   

  Telefón:  046/5495170
  Mobil:  0905 475058
  alebo  elektronicky -Mail:
  fara@cerenany.sk

   

  Modlím sa za Vás milí veriaci a všetkým žehnám Vám všetkým. Odporúčam sa duchovne  zjednotiť o 15.00 hod v modlitbe korunke Božieho Milosrdenstva  a večer v modlitbe sv. ruženca. Ďakujem aj Vám za vaše modlitby a obety.

  Kráľovná Pokoja a Uzdravenie chorých, naša Matka Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás!

   

  Mgr.Jozef Poláček,farár

   


  Stanovisko KBS


  Bratislava 20. marca (TK KBS) Verejné bohoslužby sa na Slovensku nebudú sláviť až do konca marca. Rozhodnutie prijaté Konferenciou biskupov Slovenska kvôli šíreniu ochorenia COVID-19 sa predlžuje do 31. marca 2020. Biskupi na tento čas veriacich dišpenzujú od účasti na nedeľnej svätej omši. Píše sa to v stanovisku KBS, ktoré vám prinášame v plnom znení.
  "Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia o zákaze verejných zhromaždení z dôvodu ohrozenia epidémiou koronavírusu dňa 10. marca 2020 súhlasila s nekonaním verejných bohoslužieb s platnosťou od 10. marca do 23. marca 2020.
  Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva i na základe stanoviska Igora Matoviča, povereného zostavením vlády, stanovujeme, aby sa verejné bohoslužby nekonali v katolíckych kostoloch až do 31. marca 2020.
  Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období - od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 - od účasti na nedeľnej svätej omši.
  V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č. 2183) a kódexu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.
  Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si vlastný život a životy iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi.
  "Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!"

  V Bratislave 20. marca 2020
  Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita, predseda KBS"

   


  Vatikán 22. marca (RV)

   

  V nedeľu 22. marca pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána pápež František cez médiá pozval kresťanov všetkých vyznaní spojiť sa v stredu 25. marca o 12.00 v modlitbe Otče náš s prosbou k všemohúcemu Bohu v situácii pandémie.
  Svätý Otec v príhovore prenášanom zo Sály bibliotéky zároveň pozval veriacich pripojiť sa v piatok 27. marca o 18.00 cez médiá k spoločnej modlitbe, počúvaniu Božieho slova a adorácii, ktorej bude predsedať na prázdnom námestí pred Bazilikou sv. Petra. Adoráciu pápež František zakončí eucharistickým požehnaním Urbi et Orbi.
  Toto eucharistické požehnanie určené mestu Rím a celému svetu bude spojené s možnosťou získať plnomocné odpustky, v duchu dekrétu Apoštolskej penitenciárie vydaného v súvislosti s naliehavou situáciou nákazy Covid-19.
  Svätý Otec tiež vyjadril solidaritu Chorvátsku postihnutému zemetrasením.

  Plné znenie pápežových výziev po modlitbe Anjel Pána
  „Drahí bratia a sestry, v týchto dňoch skúšky, zatiaľ čo sa ľudstvo trasie pred hrozbou pandémie, chcel by som navrhnúť všetkým kresťanom, aby spojili svoje hlasy smerom k nebu. Pozývam všetky hlavy cirkví a vedúcich všetkých kresťanských komunít, spolu so všetkými kresťanmi rozličných vyznaní vzývať Najvyššieho, všemohúceho Boha, súčasným prednášaním modlitby, ktorú nás naučil Ježiš, náš Pán.

  Pozývam teda všetkých urobiť tak viackrát za deň, ale všetci spoločne sa pomodliť Otče náš v najbližšiu stredu 25. marca na poludnie. Všetci spoločne. V deň, keď si mnohí kresťania pripomínajú zvestovanie Panne Márii o vtelení Slova, kiež Pán vypočuje jednomyseľnú modlitbu všetkých svojich učeníkov, ktorí sa pripravujú sláviť víťazstvo Zmŕtvychvstalého Krista.

  S tým istým úmyslom budem v najbližší piatok 27. marca o 18. hodine predsedať modlitbovému momentu v posvätnom priestore pred Bazilikou sv. Petra s prázdnym námestím. Už teraz pozývam všetkých duchovne sa zúčastniť prostredníctvom komunikačných prostriedkov. Budeme počúvať Božie slovo, prednesieme naše prosby a budeme adorovať Najsvätejšiu sviatosť, s ktorou na záver dám požehnanie Urbi et Orbi, s ktorým bude spojená možnosť prijať plnomocné odpustky.

  Na pandémiu vírusu chceme odpovedať celosvetovým charakterom modlitby, spolucítenia, láskavosti. Zostaňme spojení. Dajme pocítiť našu blízkosť tým, čo sú viac osamelí a skúšaní. Našu blízkosť lekárom, zdravotníkom, sestrám, sanitárom, dobrovoľníkom. Našu blízkosť verejným predstaviteľom, ktorí musia prijímať tvrdé rozhodnutia, ale pre naše dobro. Našu blízkosť policajtom a vojakom, ktorí v uliciach dbajú o stále dodržiavanie poriadku, aby sa plnilo to, o čo vláda žiada pre dobro nás všetkých. Blízkosť všetkým.

  Vyjadrujem svoju blízkosť obyvateľstvu Chorvátska, zasiahnutému v toto ráno zemetrasením. Nech im Pán dá silu a solidárnosť, aby dokázali čeliť tejto pohrome.

  A nezabudnite: dnes vezmite do rúk evanjelium a prečítajte si pokojne, pomaly, Jánovu 9. kapitolu. Aj ja tak urobím. Prospeje nám to všetkým.

  Všetkým prajem požehnanú nedeľu. Nezabudnite sa za mňa modliť. Dobrú chuť k obedu a dovidenia.“
                                                                                 

   

  Kraj: Trenčiansky
  Okres: Prievidza
  Diecéza: Banskobystrická diecéza
  Dekanát: Partizánske

   

  Tel: 046/54 951 70
  Farár (správca farnosti):
  Mgr. Jozef Poláček, farár


  E-mail: fara@cerenany.sk

   
  Aktuálne

  15.12.2017
  Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

  Fotogaléria

  PoČasie


  odkazy