Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Cirkev - farské oznamy

  10

   

   


  Siedma veľkonočná nedeľa   24. 5. 2020


  Liturgický kalendár: 


  Pondelok: pondelok po 7.veľkonočnej nedeli
  Utorok: Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka
  Streda: féria
  Štvrtok: féria
  Piatok: féria
  Sobota: féria                                               
  NEDEĽA: Zoslanie  Ducha  Svätého - TURÍCE


  Sväté omše v Čereňanoch 


  Po.     † Vincent  Mešina        18.00 hod
  Ut.     za zdravie a P. Božiu pri operácii pre Evu      18.00 hod
  Str.     poďakovanie za 72. r. života        18.00 hod
  Štvr.   na úmysel          07.30 hod
  Piat.   † Mikuláš Vážan, syn Pavol a rod. Barnáková     18.00 hod
  Sob.   † rod. Juhaniaková         18.00 hod
  NEDEĽA: † Bohumil, Cecília, bratia, krstná, švagor, ujo, rod. a st. rod. z oboch strán
                  sv. omša pre seniorov                               07.30 hod
                  
                  za farnosť - sv. omša za účastí detí               10.30 hod

   

  Sväté omše v Chalmovej:

   

  NEDEĽA:     09.00 hod

   


  Farská zbierka na kostol bola: 645,- €.  Dnešnú nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá.
  Za dary srdečné Pán Boh zaplať!
  Sviatosť manželstva prijmú v kostole v Čereňany v sobotu 30.5.2020 o 15.00 hod. Nikolas Bielik a Katarína Gogorová.
  Slávnosť 1. sv. prijímania bude v nedeľu 28.júna 2020 o 10.30 hod.

  Upratovanie kostola: 10. skupina

   

  Nedeľné sv. omše v Čereňanoch:  Povinne RÚŠKA, povinne DEZINFIKOVAŤ RUKY pri vstupe.
  Miesta na DODRŽANIE VZDIALENOSTÍ sú vyznačené. Komu sa neujde miesto vo vnútri, môže byť pred kostolom. Vonkajšie ozvučenie bude zapnuté.

  Prineste si VLASTNÉ KNIŽKY. "Kostolné" knižky nebudú k dispozícii.
  Rodičia, prosím, len s deťmi, ktoré vydržia celú omšu na jednom mieste.


  Súhrn pravidiel vzťahujúcich sa na bohoslužby je nasledovný:

   

  -  vstup a pobyt v kostole alebo na matričnom úrade umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

  -  pri vchode do kostola alebo na matričný úrad aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

  - zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre,

  - preferenčne recitovať bohoslužby alebo príslušný obrad - ak je to možné s ohľadom na tradíciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti uprednostniť recitovanú formu pred spevmi,

  -  dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

  -  z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

  -  usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,

  -  dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,

  -  pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),

  -  ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),

  -  v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),

  -  vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

  -  tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),

  -  pri východe z kostola a matričného úradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

   

  Telefón:  046/5495170
  Mobil:  0905 475058
  alebo  elektronicky -Mail:
  fara@cerenany.sk

   

  Modlím sa za Vás milí veriaci a všetkým žehnám Vám všetkým. Odporúčam sa duchovne  zjednotiť o 15.00 hod v modlitbe korunke Božieho Milosrdenstva  a večer v modlitbe sv. ruženca. Ďakujem aj Vám za vaše modlitby a obety.

  Kráľovná Pokoja a Uzdravenie chorých, naša Matka Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás!

   

  Mgr.Jozef Poláček,farár

   


                                                                                    

   

  Kraj: Trenčiansky
  Okres: Prievidza
  Diecéza: Banskobystrická diecéza
  Dekanát: Partizánske

   

  Tel: 046/54 951 70
  Farár (správca farnosti):
  Mgr. Jozef Poláček, farár


  E-mail: fara@cerenany.sk

   
  Aktuálne

  15.12.2017
  Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

  Fotogaléria

  PoČasie


  odkazy