Preskočiť na obsah

Odpadové hospodárstvo

KO a separovaný odpad sa zbierajú podľa harmonogramu.

Vývoz odpadu veľkoobjemovými kontajnermi sa uskutočňuje dva krát za rok, na jar a na jeseň.

Elektroodpad – zbieraný nepretržite pri obecnom úrade

Pneumatiky – zbierané nepretržite pri obecnom úrade