Preskočiť na obsah

Školstvo

Webstránka školy

PRESUN KOMPETENCIÍ V REGIONÁLNOM ŠKOLSTVE

Stanovisko ZMOS

ZMOS a jeho členské mestá a obce rozhodnutím svojich najvyšších orgánov už niekoľkokrát zásadne odmietli akékoľvek zmeny v rozdelení pôsobnosti v oblasti regionálneho školstva.

Návrh odborárov považuje ZMOS za zásadnú zmenu vo fungovaní celej verejnej správy.

„Tento návrh je v rozpore s princípom decentralizácie verejnej správy. Je to  návrh proti občanom Slovenska,  ktorí by stratili cez volených predstaviteľov vplyv na riadenie školstva na svojom území,“ hovorí podpredseda ZMOS Jozef Turčány a pokračuje „Je to návrh, ktorý nezlepší,  ale zhorší postavenie školstva v systéme verejnej správy a vráti stav do rokov 1998 – 2002, kedy školské zariadenia a základné školy bojovali o svoju existenciu. Tento návrh by podporil len pozíciu tých, ktorí za školstvo  nezodpovedajú, len v ňom pôsobia.“


ZMOS považuje systém financovania originálnych pôsobností za dobre nastavený. Bude sa  aj naďalej snažiť o zvyšovanie objemu zdrojov do originálneho školstva a zasadzovať za odstránenie tých legislatívnych prekážok, ktoré umožňujú odoberať zdroje určené napr. pre  materské školy  prevádzkovateľmi rôznych  iných školských zariadení.

ZMOS