Preskočiť na obsah

Kultúrne pamiatky

Kaštieľ Čereňany

Číslo ÚZPF 824/1
Zaužívaný názov NKP kaštieľ rod. Majthényi
Zaužívaný názov PO hotel, reštaurácia Afrodita
Doba vzniku okolo 1640
Dátum vyhl. za KP 31.10.1963
Číslo rozhodnutia SKK ONV PRIEVIDZA 55/63

Park pri kaštieli

Číslo ÚZPF 824/2
Zaužívaný názov NKP kaštieľ rod. Majthényi
Zaužívaný názov PO Park pri kaštieli
Doba vzniku1.pol.20.st.
Dátum vyhl. za KP 31.10.1963
Číslo rozhodnutia SKK ONV PRIEVIDZA 55/63

Rímskokatolícky farský kostol sv. Márie Magdalény

Číslo ÚZPF823/1
Zaužívaný názov NKP farský kostol Márie Magdalény
Zaužívaný názov PO farský kostol Márie Magdalény
Doba vzniku13.st.
Dátum vyhl. za KP 31.10.1963
Číslo rozhodnutia SKK ONV PRIEVIDZA 55/63