Preskočiť na obsah

Komisia finančná a správy obecného majetku

Predseda:
Mg. Petra Hudecová

Členovia:
Mgr. Ľuboš Žiško, Mgr. Ľubomír Macek

Komisia školstva, vzdelávania, kultúry a športu

Predseda:
Mgr. Ľubomír Macek

Členovia:
Daniel Kučerka, Ľuboslav Žufovský , Ing. Alžbeta Košianová, Judita Žišková, Zuzana Mlčúchová

Komisia výstavby, územného plánu, pôdneho, lesného a vodného hospodárstva a dopravy

Predseda:
Ľuboslav Žufovský

Členovia:
Mária Stacherová, Lucia Kováčová

Komisia verejného poriadku, obchodu, služieb a podnikania

Predseda:
Mgr. Ľuboš Žiško

Členovia:
Ľuboslav Žufovský, Mária Stacherová

Komisia vo veci ochrany verejného záujmu

Predseda:
Daniel Kučerka

Členovia:
Ľuboš Žiško, Mária Stacherová

Komisia inventarizačná, oceňovacia, likvidačná a škodová

Predseda:
Ľuboslav Žufovský

Členovia:
Mgr. Petra Hudecová, Ing. Petronela Hudec Komžíková, Lucia Kováčová

Komisia opatrovateľská a bytová

Predseda:
Lucia Kováčová

Členovia:
Mgr. Petra Hudecová, Ing. Alžbeta Košianová