Preskočiť na obsah

História obce

1329

Osídlenie v oblasti obce Čereňany, ktorá patrí k obciam ležiacim v južnej časti Hornonitrianskej kotliny, dokazuje hradisko objavené a podpísané Štefanom Janšákom v roku 1928 v Zborníku „Novoobjavené hradiská slovenské“. Podľa archeológov a historikov možno položiť hradiská do obdobia 4. – 5. storočia pred naším letopočtom. Prvá písomná zmienka o obci Čereňany je z roku 1329.

1388

Obec bola v tom období príslušenstvom Bojnického panstva. Keď bol postavený hrad Sivý kameň, stala sa súčasťou jeho panstva, čo okrem iného dokazuje písomná zmienka z roku 1388.

1444

V obci sa zachoval dodnes kostol sv. Márie Magdalény. Bol postavený okolo roku 1440 v gotickom slohu s prvkami pozdnej gotiky, prestavaný v rokoch1651, 1710 a v roku 1876 bola vykonaná jeho generálna oprava. Už pri oprave v roku 1710 bol zbarokizovaný. Hlavný oltár bol postavený v empírovom slohu. Jeden zvon vo veži pochádza z roku 1818 a druhý z roku 1921. V roku 1974 bola vybudovaná nová elektroinštalácia a bolo namontované žiarivkové osvetlenie. V roku 1983 bolo nainštalované elektrické vykurovanie a vroku 1987 bol pokrytý medeným plechom. V roku 1996 bola vykonaná generálna oprava fasády kostola.

1640

Ďalšou historicky významnou stavbou, ktorá sa zachovala, je kaštieľ. Bol postavený okolo roku 1640 ako stavba južného kastelu so štyrmi okrúhlymi vežami na rohoch.. Mal pôvodne charakter opevnenej stavby a bol obklopený vodnou priekopou. Pri ďalších stavebných zásahoch bol jeho vzhľad zmenený v klasicistickom štýle, s lyzénami a stredným ryzalitom. Majiteľmi kaštieľa boli pôvodne Majthényiovci, neskôr Hunyadiovci. V závere 19. stor. ho vlastnila rodina Kaltenbachová, neskôr grófka Shemper. Pred 1. svetovou vojnou ho vlastnil Edmund Vépy Wongronitsch. Ako zbytkový veľkostatok (jeho súčasť) bol kaštieľ po roku 1920 predaný JUDr. Metodovi Bellovi, prezidentovi Zemědelskej rady na Slovensku. Rodina Bellovcov vlastnila kaštieľ do roku 1949. Po roku 1950 v ňom bolo riaditeľstvo Štátneho majetku, od roku 1955 v ňom sídlil do roku 1992 Miestny národný výbor Čereňany. V reštitúcii bol kaštieľ vydaný oprávneným osobám rodiny Bellovcov – vnukom pôvodného majiteľa, ktorí ho následne predali firme XANDRA, s. r. o. Táto firma vykonala generálnu opravu kaštieľa. V súčasnej dobe sa v kaštieli nachádza reštaurácia AFRODITA.

1659

Ďalšou zachovanou stavbou v obci, ktorá je svedkom histórie obce, je mlyn na Žiarskom potoku. Už v roku 1659 bolo zmluvou riešené užívanie vodného mlyna, ktorý bol majetkom paulínskeho kláštora sv. Jána Krstiteľa v Horných Lefantovciach. Ďalšia zmluva bola uzavretá medzi kláštorom a Ondrejom a Ladislavom Hunyadiovcami v roku 1718. Výška árendy sa vtedy upravila z pôvodných 9 zlatých na 20 zlatých ročne. Hunyadiovci sa vtedy zaviazali udržiavať mlyn v dobrom stave. Možno aj vďaka ustanoveniam vtedajšej zmluvy sa mlyn zachoval a je v prevádzke dodnes.

1992

Súčasťou hospodárskych budov panstva patriaceho ku kaštieľu bol majer a to spolu s budovou, ktorá sa volala „majer“ a slúžila na ubytovanie bírešov a nádenníkov na panstve. Táto budova sa zachovala do roku 1992, kedy následkom podmáčania základov spadol celý predný múr a musela byť z dôvodu bezpečnosti obyvateľov asanovaná.

Zoznam richtárov, predsedov a starostov obce od najstarších čias do súčasnosti:

1505 Kristín1790 Ján Krabáč1948-1951 Jozef Obžera
1674 Štefan Branik1801 Matúš Hanuš1951-1952 Jozef Mešina
1698 Martin Goča1814 Jozef Barnák1952-1954 Štefan Gavliak
1708 Martin Goča1852 Jozef Slúka1954-1956 Karol Štálik
1714 Ján Gupka1854-1858 Michal Mlátkodo r. 1957 Jozef Mešina
1720 Martin Jalakša1876-1880 Ján Vážan1957-1959 Jozef Adamec
1722 Adam Mešina1882 Ondrej Gogora1959-1964 Štefan Gavliak
1726 Ján Spíš1910-1914 Ján VážanJozef Žufovský
1733 Peter Jalakša1923-1925 Jozef VážanAnton Kollár
1745 Juro Dodok1930 Jozef Goča1990-2007 Ján Mokrý
1769 Štefan Košian1934-1939 Michal Michalík2008-2014 Stanislav Sluka
1774 Jano Spáč1939-1941 Ján Slúka2014-2018  Ján Mokrý
1776 Michal Matejka1941-1946 Štefan Košian2019-2022 Richard Masný
1781 Jozef Kozák1946-1948 Ján Mešina