Preskočiť na obsah

VZN č. 4/2024 obce Čereňany o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Čereňany- bytový dom 26 b.j.