Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného – vodoprávneho konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania – Rozšírenie verejného vodovodu ul. Močiarna