Preskočiť na obsah

Výmena zdrojov energie v materskej škole v Čereňanoch

Zverejnené 4.9.2015.

Kategória

V mesiacoch júl a august 2015 prebehla v materskej škole Čereňany veľká prestavba kotolne. Išlo o projekt realizovaný za veľkej finančnej podpory Európskej únie. Konkrétne bol projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci Operačného programu Životné prostredie. Európska únia na tento projekt prispela sumou vyššou ako 200.000 EUR.

Pri realizácii projektu boli vymenené v kotolni pece (vykurovacie kotle), kde miesto pôvodných, ktoré boli využívané na tuhé palivo – uhlie, boli osadené dva moderné plnoautomatické kotle na peletky, s automatickým podávačom a zásobníkmi peletiek. Boli vymenené bojler a zásobník teplej úžitkovej vody za moderné, s ohrevom zo solárnych panelov v kombinácii s elektrickým ohrevom a ohrevom z kotlov.

Vymenené boli všetky potrubné rozvody a armatúry vykurovania a vody v celom objekte materskej školy, ako aj výhrevné telesá.

Pár fotografií pred a po realizácii projektu.