Preskočiť na obsah

Zámer na odpredaj dielu z pozemku CKN parc. č. 445 vo vlastníctve obce Čereňany