Preskočiť na obsah

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Čereňany