Preskočiť na obsah

VZN č. 8-2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy