Preskočiť na obsah

VZN č. 6-2023 obce Čereňany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady