Preskočiť na obsah

VZN č. 6-2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy