Preskočiť na obsah

VZN č. 5-2018 obce Čereňany o miestnom poplatku za komunálne odpad a drobné stavebné odpady