Preskočiť na obsah

VZN č. 4-2019 obce Čereňany o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Čereňany