Preskočiť na obsah

VZN č. 3-2020 obce Čereňany o miestnom poplatku za komunálny odpady a drobné stavebné odpady