Preskočiť na obsah

VZN č. 3-2012 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou