Preskočiť na obsah

VZN č. 2-2023 o poplatkoch za užívanie majetku obce a za služby poskytnuté obcou