Preskočiť na obsah

Vývoz odpadovej vody z ČOV – ONB a jeho spracovanie na ČOV Prievidza