Preskočiť na obsah

Vystavená faktúra za spotreb.el. energiu, vodne a stočné v priem. objekte za 01-02-2022