Preskočiť na obsah

Vystavená faktúra za nájom nebyt. priestorov v priem. objekte