Preskočiť na obsah

VZN č.3/2024 obce Čereňany o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čereňany