Preskočiť na obsah

Pozemkové úpravy v katastrálnom území obce Malé Kršteňany – výzva na poskytnutie stanovísk a informácií