Preskočiť na obsah

Porealizačné zameranie a geometrický plán ku kolaudácii bytového domu 26 b.j