Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústného konania