Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí správného konania o zmene stavby pred jej dokončením