Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústného rokovania