Preskočiť na obsah

Návrh Internej smernice č. 6-2023 – Vnútorný predpis pre výkon finančnej kontroly