Preskočiť na obsah

Návrh Interná smernica č. 3-2023 – Vnútorný predpis pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek