Preskočiť na obsah

Návrh – Dodatok č. 1-2015 k VZN č. 2-2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Čereňany