Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN č. 9-2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy