Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Úradné oznamy

Okresný úrad Prievidza

Ochrana poľnohospodárskej pôdy, jej využívanie a zachovanie prirodzených vlastnosti - opatrenia na lilvidáciu burín
28.05.2020 .pdf

NAVI, spol. s.r.o.

Žiadosť, údaje, výzva a informácie vo veci zmeny č. 10 integrovaného povolenia pre prevádzkovateľa NAVI, spol. s.r.o. Prievidza, prevádzka: Farma brojlerov Chalmová
27.05.2020 .pdf
.pdf
.pdf

NAVI spol. s.r.o. Prievidza

Upovedomenie o začatí správneho konania k zmene č. 10 integrovaného programu.
27.05.2020 .pdf

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustení od ústneho konania a miestneho zisťovania
05.05.2020 .pdf

Rozhodnutie

Vedenie 2x400 kV Horna Ždaňa - lokalita Oslany.
24.04.2020 .pdf

Aktuálne informácie


Dovolenka
20.12.2019


HODY 2019
21.07.2019


Aktuálne

15.12.2017
Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

Fotogaléria

PoČasie


odkazy