Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Úradné oznamy

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 10.03.2021
05.03.2021 .pdf

Štandardy kvality pitnej vody

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
23.02.2021 .pdf

Oznámenie o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenia od ústneho rokovania.
17.02.2021 .pdf

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Informácie o elektronickom sčítaní obyvateľov, domov a bytov.
21.01.2021 .pdf

ELSPOL-SK, s.r.o.

Verejná vyhláška
08.01.2021 .pdf

Aktuálne informácie


Aktuálne

15.12.2017
Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

Fotogaléria

PoČasie


odkazy