Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Úradné oznamy

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ na 16.1.2023
12.01.2023 .pdf

Oznámenie

OZNÁMENIE o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie
12.01.2023 .pdf

Návrh Dodatku č. 1/2022 k VZN 3/2019

Návrh Dodatku č. 1/2022 k VZN 3/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastkovú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
27.12.2022 .pdf

VZN 2/2022

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2022 obce Čereňany o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2023
16.12.2022 .pdf

VZN 3/2022

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2022 obce Čereňany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023
16.12.2022 .pdf

Aktuálne informácie


Aktuálne

15.12.2021
Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

Fotogaléria

PoČasie

iMeteo.sk

odkazy