Obec Cerenany Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Úradné oznamy

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 11.12.2019
05.12.2019 .pdf

Zámer prenájmu obecného majetku

Zámer na prenájom obecného majetku - nebytových priestorov Obec Čereňany, so sídlom, Pálenická 491/4, 97246 Čereňany v zmysle § 9a, ods.9, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva č. 66/2019 zo dňa 29.4. 2019 z v e r e j ň u j e Zámer na prenájom obecného majetku - nebytových priestorov s výzvou o predloženie žiadosti o prenájom. Obhliadky prosíme dohodnúť telefonicky. Aktualizovaná grafická príloha objektov k 4.12.2019
04.12.2019 .pdf
.pdf

Rozhodnutie

Rozhodnutie el. vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa - Ostany
04.12.2019 .pdf

Zverejnenie zámeru

Obec Čereňany v zmysle § 4, zákona 369/1990 Z. z. zverejňuje zámer vytvoriť podmienky na novo zriadenie Všeobecnej lekárskej ambulancie pre mládež a deti od 07.01.2020 v obci Oslany
14.11.2019 .pdf

Voľby NR SR 2020

Informácie pre voliča
12.11.2019 .pdf

Aktuálne informácie


HODY 2019
21.07.2019


Aktuálne

15.12.2017
Obec Čereňany má na predaj pozemok cca 10 - 12 ha (100 - 120 tisíc metrov štvorcových)v jedom celku v pripravovanej priemyselnej zóne obce.

Fotogaléria

PoČasie


odkazy