Obec Cerenany Obec Cerenany

Obecný úrad

Dokumenty

O našej obci

Médiá a galérie

Okolie obce

Kultúra a šport

Úradné oznamy

pozemkový a lesný odbor

Ochrana poľnohospodárskej pôdy, jej využívanie a zachovanie prirodzených vlastností.
18.05.2022 .pdf

Pozvánka na zasadnutie neplánovaného OZ 19.05.2022

Pozvánka na zasadnutie neplánovaného obecného zastupiteľstva dňa 19.05.2022
16.05.2022 .pdf

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Čereňany na 2. polrok 2022
10.05.2022 .pdf

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 12.5.2022
09.05.2022 .pdf

Návrh záverečného účtu za rok 2021

Návrh Záverečného účtu obce Čereňany za rok 2021
03.05.2022 .pdf
.pdf

Aktuálne informácie


Aktuálne

15.12.2021
Obec Čereňany ponúka na prenájom kancelárske priestory a skladové plochy vo svojom priemyselnom objekte.

Fotogaléria

PoČasie

iMeteo.sk

odkazy